Αρχική σελίδα Εκπαιδευτικοί Υπεύθυνοι τμημάτων καθηγητές

Υπεύθυνοι τμημάτων καθηγητές

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Α1 κ. Σαρηγιαννάκη Αναστασία
Α2 κ.Καρυώτη Σουλτάνα
Α3 κ. Τσιουρλή Αικατερίνη
Β1 κ. Ματζικίδου Μαρία
Β2 κ. Πήλιουρας Γεώργιος
Β3 κ. Καραφυλλίδου Ζωή
Β4 κ. Πέϊου Κυριακή
Γ1 κ. Κρανιώτου  Βασιλική
Γ2 κ. Ψωμά Ιωάννα
Γ3 κ. Κτενιαδάκη  Αθηνά